Comunicat del Partit Comunista d'Espanya (marxista-leninista) i de la Federación Republicanos

Des de la Federación Republicanos i el PCE (m-l) expressem el nostre més profund rebuig a les mesures polítiques i judicials aplicades per l'Estat espanyol a Catalunya. Denunciem la deriva autoritària i de caràcter feixista que ha mamprés el govern de Mariano Rajoy, que s'ha instal·lat en una posició de no-diàleg i que ha demostrat no tenir l'altura política per resoldre per vies democràtiques una qüestió fonamentalment política. Volem expressar el nostre reconeixement com a Govern legítim de la Generalitat de l'executiu elegit pel poble de Catalunya, mitjançant les urnes, en les eleccions del 27 de setembre de 2016. Exigim també la llibertat de tots els presos polítics que han estat injustament empresonats en aquests 40 anys. I desitgem reconèixer, a més a més, la legitimitat de tots els pobles, inclòs el català, a exercir el dret d'autodeterminació i decidir el seu futur com a poble sobirà.

Expressem el nostre desig i voluntat de reconstruir la rebutjada República que va ser abolida per colpistes que avui dia segueixen en el poder. Que es tingui el dret, de nou, a l'autodeterminació dels pobles que conformen la Península. I així també que es garanteixin els drets de les classes populars.

[CASTELLÀ]

Desde la Federación Republicanos y el PCE (m-l) expresamos nuestro más profundo rechazo a las medidas políticas y judiciales aplicadas por el Estado español en Catalunya. Denunciamos la deriva autoritaria y de carácter fascista que está emprendiendo el gobierno de Mariano Rajoy, que se ha instalado en una posición de no-diálogo y que ha demostrado no tener la altura política para resolver por vías democráticas una cuestión fundamentalmente política. Expresar nuestro reconocimiento como gobierno legítimo de la Generalitat al ejecutivo elegido por el pueblo de Catalunya, mediante las urnas, en las elecciones del 27 de septiembre de 2016. Exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos que han sido injustamente encarcelados en estos 40 años. Reconocer además, la legitimidad de todos los pueblos, incluido el catalán, a ejercer el derecho de autodeterminación y decidir su futuro como pueblo soberano.

Expresamos nuestro deseo y voluntad de reconstruir la desechada República que fue abolida por golpistas que hoy día siguen en el poder. Que se tenga libertad, de nuevo, a la autodeterminación de los pueblos que conforman la península. Y así también que se garanticen los derechos de las clases populares.